Vi giver dig i denne artikel 5 BtB-abonnements trends. Trenden omkring abonnementsløsninger inden for BtB er efterhånden stræk. Flere og flere virksomheder har fået øjnene for abonnement som forretningsmodel. Det gælder både når de skal sælge egne produkter og når de selv skal indkøbe produkter og løsninger. SaaS (Software as a Service) har været en kraftig trend de sidste 5-10 år.  Trenden er dog at vi nu også ser abonnements løsninger i stort set alle kategorier.

Det som driver trenden, er 2 elementer. Er du udbyder af et BtB-abonnement er det ønsket om en mere stabil forretning hvor du ikke hver måned skal ud og jagte omsætningen. Er du virksomheden der indkøber er ønsket fleksibilitet og convenience på de områder er alligevel høre til kerneforretningen. Virksomheder viser her samme adfærd som forbrugerene der ikke ønsker at eje, men at have adgang.

Vi giver der her 5 BtB-abonnements trends som vi i øjeblikket ser som de stærkeste driver i markedet. Der uden tvivl forskel fra industri til industri men disse 5 trends mener vi er de stærkeste.

Fra Mere til Bedre

Når en virksomhed har et behov, er de fleste relativ rationelle i forhold til løsning. Det betyder at en af de stærkeste trends der p.t. ses, er at virksomheder ikke ønske MERE men BEDRE løsninger. Ingen virksomheder har brug for mere ERP, tidsregistrering eller kaffemaskiner men ønsker optimering i form af bedre løsninger. Trenden spiller en del sammen med det fokus der er på bæredygtighed. Behovet for at det man producere samt køber passer ind i den store sammenhæng er stærkt i disse år.

Pris er ikke det vigtigste parametre

Prisen er naturligvis vigtig, men i relation til mere kontra bedre trenden måske ikke længere alt afgørende. Ingen ønsker at betale ekstraordinær meget så prisen skal være rimelig. Kan du så påvise at du via abonnement levere en bedre løsning der er bæredygtig på den lange bane, er value proposition stærkt.

En række undersøgelser og forsøg har igennem tiden så også vist at til trods for at man tro det så træffer virksomheder nøjagtig lige så irrationelle beslutninger som privatpersoner. Det kan derfor som du også kan se i denne TED talk måske godt betale sig at arbejde med og teste sine priser. 

Opbygger løbende relationer

En af de meget kraftige BtB-abonnements trends er at virksomheden ønsker at komme tættere på deres kunder. Det at opbygge en løbende relation og dialog med dine kunder giver dig som virksomhed langt mere indsigt i hvad dine kunder lægger vægt på og har behov for i fremtiden. 

Men mange undervurderer hvor krævende det er at være tæt på kunderne. Derfor bør du som virksomhed altid starte med at have en klar plan for hvad det er du vil opnå. Hvad er værdien for dine kunder og hvad er værdien for virksomheden.

Adgang i stedet for at eje

På samme måde som man har set i BtC markedet er trenden at hvis ikke det høre til virksomhedens kerneforretning så ønsker man adgang til produktet eller service i stedet for ejerskab. Det har indtil nu primært være forskellige SaaS produkter der har båret trenden, men efterhånden ses det inden for både fysiske produkter samt serviceydelser. Forventningen er at denne trend blot vil forstærkes i de kommende år

Fra Just in Time til Just in Case

I forlængelse af det at have adgang i stedet for at eje er trenden også at istedet for at få services og produkt Just in Time så ønsker virksomheder levering Just in Case. Derfor har vi under f.eks. Covid-19 krisen set en bevægelse imod et ønske om tættere tilknytning til sine leverandører samt ønsket om større fleksibilitet. Her passer abonnementsløsninger med løbende og tætte relationer og mulighed for tilpasninger rigtig godt ind. Derfor er vores bud også at vi kan forvente at se en lang række BtB-abonnementer i de kommende år netop som direkte konsekvens af Covid-19 udfordringerne.

Disse 5 BtB-abonnements trends giver et billede af at virksomheder ønsker større fokus på abonnementsprodukter. Det vil uden tvivl være i kraftig vækst i årene der kommer. Arbejder du i BtB virksomhed og går med tanker om at udvikle abonnements produkter og ydelser, men har brug for rådgivning og sparring er du velkommen til at kontakte os

Categories:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *